Άραγε τι μπορεί να αλλάξει στην Αθήνα και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το χώρο? Στον τρόπο που τη ζούμε? Η ιδέα για τον ακάλυπτο 2.0 αποτελεί πρόκληση και είμαστε πολύ περίεργοι για την ανταπόκριση στο κάλεσμα!